واقعیت مجازی چیست و چه کاربردهایی در دنیای امروز دارد؟

این موانع با مرور مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شد. برای رتبهبندی موانع از روش دیماتل بهره گرفته شد و دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی که توسط خبرگان پژوهش تکمیل شد؛ جمع آوری گردید. هدف از این تحقیق ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان نیروی دریایی کشور میباشد. امروزه با…

واقعیت مجازی – با واقعیت مجازی از یادگیری عقب نمیمانید

نوع کفپوش و یا مبلمان و اثاثیه را به دلخواه تغییر دهد. اگر ویروس کووید-۱۹ ادامه پیدا کند؛ شرکتها، مدارس و دانشگاهها در سراسر دنیا مجبورند تعطیل بمانند تا تعداد بیماران افزایش نیابد و افراد یکدیگر را به این ویروس مبتلا نکنند. چین پس از تعطیلی مدارس و دانشگاههایش تصمیم گرفت روشهای جایگزینی را برای ادامه تحصیل موقتی دانشآموزان و…

بازیهای واقعیت مجازی که باید پیش از مرگ تجربه کنید!

مشکل ما اینترنت، گوشیهای هوشمند، بلندگوهای هوشمند، یا هنر الگوریتمها نیست؛ مشکلْ ماشین بامر است. مشکلْ یک تکنولوژی خاص نیست. مشکل بامر این نیست که شامل هرگونه تکنولوژی خاصی است. میدهد که سرویسهای کاذبی وجود دارد که فقط حاوی زیرمجموعههای مؤلفههایند، مثلاً ردیت۷ فورچن۸، اما با این حال نقشی حیاتی در اکوسیستم بامر ایفا میکنند. این عینکها با ترکیب چند…

واقعیت مجازی چیست؟

به عنوان مثال هنگام استفاده از یک عینک سهبعدی به نظر میرسد برگ در حال سقوط از یک درخت درست در مقابل بیننده شناور است یا پرت شدن یک ماشین از بالای صخره ممکن است باعث احساس هیجان در بیننده شود و یا اینکه احساس سقوط را در برخی از بینندگان تداعی کند. تعاملی که این رسانه بین حرکت بدن…

سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارتآموزی ارائه شفاهی

محیطهای شبیهسازی شده میتوانند مانند محیطهای زندگی واقعی و یا به صورت کاملا متفاوت باشند؛ نظیر آنچه در محیطهای بازی دیده میشود. واقعیت افزوده (AR) متفاوت از واقعیت مجازی است ، از این جهت AR دنیای واقعی را ارتقا می بخشد زیرا با پوشش های گرافیکی وجود دارد و تجربه ای کاملاً غوطه وری ایجاد نمی کند. اما در برون…

واقعیت مجازی؛ ضرورت آینده خردهفروشی – موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

واقعیت مجازی که از آن به عنوان محیط چندرسانهای هم یاد میشود، یک محیط شبیهسازی کامپیوتری است که میتواند حضور فیزیکی را در یک محل و در یک دنیای واقعی یا یک دنیای مجازی شبیهسازی کند. کسب و کارها و بنگاههای تجاری هم سعی دارند با این روند همراه شده و با استفاده از محصولات و خدماتی از Varjo، HP…

سفر با واقعیت مجازی در دوران کرونا

البته بازی OhShape تنها در رابطه با ژست گرفتن نیست بلکه باید جاخالی هم دهید و در کمتر از چند ثانیه، بدنتان را به شکلی در آورید که بتوانید از دیوار پیش رو عبور کنید. واقعا چه کسی فکر میکرد که ژست گرفتن، تا این اندازه اعتیادآور و در عین حال خسته کننده باشد؟ این بازی که در گذشته با…

واقعیت مجازی (Virtual Reality) چیست ؟

در یک دهه اخیر، سیر پیشرفت «VR» بسیار زیاد شده و انواع و اقسام هدستهای واقعیت مجازی، در حال توسعه و تجاریسازی از سوی شرکتهای مختلف است. از سوی دیگر ممکن است افرادی که اطلاعات بالایی در مورد محصول دارند اطلاعات را به یک شیوه پردازش ننمایند. و در نهایت بازی ها می توانند یک شیوه ی تجربی- تعاملی برای…

مزایای واقعیت مجازی برای آموزش مجازی

بخاطر این که اساتید از ابتدای ترم جاری شیوه ارزشیابی خود را مشخص نکرده بودند، بابت نحوه ارزشیابی دانشجویان سختگیری نکردیم. سعید ابریشمی، رئیس مرکز آموزشهای الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با ایسنا، در خصوص ارزیابی خود از امتحانات مجازی اظهار میکند: در ارزشیابی مجازی همانند بخش آموزش، بیتجربگی اساتید نیز نمود پیدا کرد. مهدی دانشجوی مهندسی برق از…

واقعیت مجازی چیست ؟

اما روش VR در جذب دانشآموزان و مشارکتشان در تجربه یادگیری موثر بوده است. و ویدرهولد، 1998) با اندازهگیری ضربان قلب، دمای بدن، تنفس و فعالیت امواج مغز گزارش کردند این روش در کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی و روانشناختی در شخص مبتلا به ترس از پرواز موثر است. پیمایش محیطی در این نوع از شبیه سازی می تواند بیشترین شباهت را…