تاریخچه واقعیت مجازی

بررسیهای بسیاری بر روی دروس مختلفی كه امكان استفاده از واقعیت مجازی داشتند انجام شد و در نهایت تصمیم گرفته شد كارگاه ایمنی آزمایشگاهها برای این كار انتخاب شود. نرم افزار مربوط به این 4 سناریو در حدود 8 ماه با هزینهای حدود ۲۰۰ میلیون تومان و به سفارش معاونت آموزشی دانشگاه، توسط شركت پیاده سازی شد و در اختیار دانشگاه قرار گرفت. این 4 سناریو عبارتند از: آموزش كمكهای اولیه، اطفا حریق، ایمنی در برابر مواد شیمیایی، و مواجهه با برق گرفتگی. در مرحله بعدی، پس از عقد قرارداد با یكی از شركتهای پیشرو در این فناوری، با كمك جناب آقای دكتر مصطفی قلی زاده، مسئول امور ایمنی آزمایشگاههای دانشگاه فردوسی مشهد، 4 سناریوی ایمنی طراحی و برای پیاده سازی در اختیار شركت قرار گرفت. مطالعه بر روی ساخت بلوکهایی از مواد و فهم اینکه چگونه اتم ها و مولکولها برای ساختن موادی که اطراف ما هستند، کنار هم قرار می گیرند، یک نمونه عالی و جذاب برای دیدن دنیای پیرامون ماست. واقعیت مجازی به احسان دانش آموز سال چهارم دبستان این امکان را میدهد که یک مولکول آب را در فضا و محیط خودش دنبال کند. در واقعیت مجازی، از حسگرها و الگوریتمهای مشابه استفاده میشود، اما در این تکنولوژی بهجای استقرار دوربین واقعی در محیط فیزیکی، موقعیت چشم کاربر در محیط مجازی، مستقر میشود.

این تکنولوژی به افراد امکان میدهد یک محیط بازسازی شده یا ساختگی را که وجود واقعی ندارد تجربه کنند. بهعنوان مثال محیط مجازی خودکار CAVE، بهصورت خودکار محتوای مجازی را روی صفحههای نمایشگر با ابعاد خانگی، نمایش میدهد. آنها شانس این را خواهند داشت که بر روی مریخ فرود بیایند و شرایط جوی آنجا را جلوی چشمان خود داشته باشند. با استفاده از این فناوری میتوانید به جایی سفر کنید که در حال حاضر در آنجا نیستید. در تمامی این سفر علمی، حس کنجکاوی احسان برانگیخته میشود. اگر من در بالا، مثال احسان را به درستی نوشته باشم، پس کلماتی که در بالا نوشتم حتماً شما را وارد فضای تصویرسازی کرده است (شما هم احتمالاً یک سفر ذهنی خیلی کوتاه داشتید یا حداقل چند نماد از این چرخه، مانند قطره، باران و ابر از ذهن شما گذشته است). مباحث کدام درس، بیشتر در ذهن شما باقی مانده است؟ با فناوری واقعیت مجازی میتوان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی دیدن کنند.

بخون
آشنایی با هدست واقعیت مجازی و نحوهی عملکرد آن

در واقعیت افزوده، رایانه از سنسورها و الگوریتمهایی برای تعیین موقعیت و جهت دوربین استفاده میکند. واقعیت مجازی (Virtual Reality یا به اختصار VR) نوعی تلاش برای حذف مرزهای موجود بین فضای واقعی و فضای مجازی است. دلایل اصلی برای انتخاب این كارگاه عبارت بود از اهمیت بالای كارگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان كه از آزمایشگاهها استفاده میكنند، و خطرناك بودن انجام برخی آزمایشگاهها در محیط واقعی (همانند كار با مواد شیمیایی یا خاموش كردن آتش). در این حالت علاوه بر خدمات VR ارائه شده در پروژه های سطح یک، امکان تعامل کاربر با محیط سه بعدی شبیه سازی شده نیز مسیر خواهد بود. نوع نوری نیز بعضی از طول موج های نور مرئی را جذب مــیكـنــد، در نـتـیـجــه نــور مشـاهـد شـده واقعـی نخواهد بود. وقتی این مولوکول به وسیله نور خورشید گرم میشود، بخار میشود و بالا میرود. او میبیند که چطور این مولکول آب به ابرها ملحق میشود و به وسیله باد به بالای جنگلها برده میشود و میبیند که چطور مولکولهای آب، کنار هم جمع میشوند تا یک قطره باران را تشکیل دهند و از ابرها فرو بریزند. در این صورت میتوانید ضمن معرفی محصول خود به مشتریان، امکان اعمال تغییرات مورد نیاز را نیز در اختیار آنها قرار داده و نتیجه را به صورت یک یا چند تصویر در اختیار آنها قرار دهید.

البته شایان ذکر است که بیش از ۲۰ سال است که فناوری واقعیت مجازی وارد دنیای ما شده، اما چند سال اخیر با پیشرفت فناوری، واقعیت مجازی بیش از پیش نقش خود را پررنگ کرده است. ویآر (VR) یک دنیای شبیهسازی شده (با استفاده از کامپیوتر) به شکلی قابل باور است که با استفاده از ابزارهای خاص به انسانها امکان میدهد در آن قرار بگیرند و با آن تعامل برقرار کنند. در آیندهای نه چندان دور، نیازی نیست دانشآموزانی که در کلاس زیست شناسی نشستهاند، برای فهم جریان خون در بدن یک جاندار به عکسهای زمخت کتاب زل بزنند، آنها با کمک فناوری واقعیت مجازی در درون رگهای جاندار حرکت خواهند کرد و دانشآموزان درس فیزیک، برای فهم کیهان به سادهترین مثال از منظومه شمسی که روی تابلو کشیده شده باشد، بسنده نخواهند کرد. معلمی را تصور کنید که بدون هیچ تلاشی برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان خود، صرفاً سعی در انتقال مطالب کتاب به کلاس دارد و نیز معلمی را تصور کنید که با کمک ذهنانگیزی، ایجاد پرسش و کنجکاو کردن دانش آموزان سعی در انتقال مفاهیم دارد، کدام کلاس آموزندهتر است؟ این فناوری در حقیقت یك محیط سه بعدی ایجاد شده توسط كامپیوتر (مجازی) است كه به كاربر اجازه میدهد از طریق یك سری حسگر (مانند دستكش یا هدست (headset)) با آن تعامل كند، به طوری كه فرد احساس میكند واقعا در آن محیط قرار دارد و یا بخشی از آن است (احساس غوطه وری در محیط). This content has been done with the help of .

بخون
بازیهای واقعیت مجازی که باید پیش از مرگ تجربه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.