بررسی تاثیر «واقعیت مجازی» و «واقعیت ترکیبی» بر توسعه علوم شناختی

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مجوزهای لازم به منظور تهیه تصاویر سه بعدی اراضی بندر لنگه به عنوان دومین بندر کشور اخذ شده و تصویر برداری از آن بندر به پایان رسیده است. از آنجا كه مختصات تصویر شی از زوایای مختلف در بعضی ارگان ها با یكدیگر متفاوت است ، این روش در واقع تصویر با مشخصات ثابت و دقیق از ارگان به فرد می دهد. وجود نویز باعث مات شدن مرزهای ناحیهها در تصویر میشود كه این پدیده خود باعث از بین رفتن مقداری از اطلاعات نسبت به دادههای اولیه میگردد. مانی دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه قوچان با انتقاد از وجود بینظمی در آموزش عالی میگوید: امتحانات مجازی آنقدر هم که میگویند سخت نیست، اما نسبت به امتحانات حضوری نظم و شرایط امتحانات را ندارد. واقعیت مجازی کمک بزرگی به پیشرفت و توسعه علم و شغل پزشکی کرده است و پیشبینی میشود که این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. با پیشرفت در علوم پزشکی و آموزش، واقعیت مجازی نقش مهمی در ارائه راهحلهایی برای مدیریت بیماری و مداخلات بهداشتی بازی میکند.است. با پیشرفت در علوم پزشکی و آموزش، واقعیت مجازی نقش مهمی در ارائه راهحلهایی برای مدیریت بیماری و مداخلات بهداشتی بازی میکند.

در باب اهمیت علوم شناختی و نقش بلامنازعی که در دنیای آینده دارد باید گفت این علوم قادر به توسعه بخش های ناشناخته و یا کمتر شناخته شده مرتبط با ذهن و تاثیرات شگرف آن است. در سال ۱۹۶۹ یک مهندس کامپیوتر به نام Myron Kruegere مجموعه ای از تجربیاتی را ایجاد کرد که او آن را “واقعیت مصنوعی” می خواند. در این تكنولوژی مجموعه ای از داده ها شامل Voxelها( Volume elements) از تكنیكهای مختلف CT، MRI ، MRA ، اولتراسوند یاPET ،SPET ،FMRI به دست میآیند. فیلم استیون اسپیلبرگ آیندهای را نشان میدهد که در آن مدارس به صورت واقعیت مجازی برگزار میشود و کودکان میتوانند در سطوح مختلف تحصیلی خود به کتابخانههای مجازی دسترسی داشته باشند. هیلیگ، یک فیلمبردار سینما بود و از سنسوراما برای ساخت شش فیلم کوتاه استفاده کرد. هر چند در ظاهر فیلم اسپیلبرگ همانند اکثر آثار او علمی تخیلی قلمداد میشود؛ ولی در حال حاضر، بهرهگیری از تفکر علمی-تخیلی خالی از لطف نیست. به عنوان مثال سخنرانی از انویدیا همانند جنسن هوانگ به استیج مجازی میآید و درباره معماری جی پی یو(GPU) صحبت میکند.

بخون
ايتنا - همه چیز درباره واقعیت مجازی و کاربردهای آن

واقعگریزی به معنای تمایل به خلاصی از واقـعـیــت دنـیــاهــای مـجـازی كـه بـا تخیـل خلـق مـــیشـــونـــد. دانـشـگــاههـای مـجـازی كـه كـلاسهـا و آزمایشگاههای آن مجازی است و شاگردان آن در نقاط مختلف دنیا قرار دارد. اما با شیوع ویروس کرونا سفر به کشورهای مختلف جهان با مشکلاتی مواجه و کنفرانسهای بیشماری تعطیل شدهاند. کسانیکه در صنعت تحلیل فناوری فعالیت میکنند باید به نقاط مختلفی سفر کنند تا تحلیل دادهّهایشان را ارائه کنند. به عنوان مثال مردم آموزشهای مجازی با نرمافزار ویدیویی زوم پیشنهاد میکنند. اکنون فرصت مناسبی برای شکوفایی و استفاده بهینه از فناوریهایی است که برخی از مردم تصور میکنند تنها برای بازیهای مجازی ساخته شدهاند. در این زمینه، تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) (واقعیت مجازی یا کامپیوتری به تصویرها و بازیهای شبیهواقع گفته میشود که با استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری ایجاد میشود. تکنولوژی واقعیت مجازی در واقع یک سناریوی کامپیوتری است که تجربه اتفاقات و شرایط بازسازی شده را از طریق احساس و ادارک فراهم میکند.

بخاطر این که اساتید از ابتدای ترم جاری شیوه ارزشیابی خود را مشخص نکرده بودند، بابت نحوه ارزشیابی دانشجویان سختگیری نکردیم. هر چه نمره فرد بالاتر بود هراس او از پرواز نیز بیشتر بود. محتوای 10 جلسه درمان مجازی به ترتیب عبارت از ارائه اطلاعاتی راجع به درمان واقعیتمجازی ومراحل آن وآشنایی با سیمولاتور پرواز، قرار گرفتن در محیط مجازی پرواز و تجربه روشن شدن موتور هواپیما و حرکت روی باندفرودگاه، تجربه برخاست هواپیما و حرکت در آسمان، تجربه برخاست و حرکت در آسمان و فرود هواپیما در فرودگاه، تجربه فرود و حرکت سریع هواپیما موقع نشستن داخل فرودگاه، تجربه یک پرواز کامل و یک گردش بر فراز شهر، پرواز در شرایط آبوهوای ابری، تجربه پروازازطریق قرار گرفتن روی صندلیها در قسمتهای مختلف هواپیما، تجربه یک پرواز سفارشی مطابق خواست ومیل فرد، کار بر روی مراحل پروازی که فرد نسبت به آن مرحله یا مراحل هراس بالایی داشت؛ بود. ایزوكانتورینگ بر پایه حد آستانه است كه در آن نیاز به اطلاعات دادهها میباشد. با بیانی ساده، واقعیت مجازی در پزشكی در واقع مشاهده دادهها (Datas) كه عموما تصاویر پـزشكی و آنـاتـومیـك هستند، بـه صـورت سهبعدی و در بعضی موارد ایجاد تعامل با محیط سهبعدی شبیهسازی شدهاست. از مـشـخـصـههـای اسـاسـی واقعیت مجازی حس حضور واقعی در مكان شبیهسازی شده و كنترل روی آن محیط شبیهسازی شده است كه بیشتر با اسـتـفـاده از ابزارهای مختلف بر اساس هدف كاربران و پیچیدگی فنی محیط آنها است.

بخون
واقعیت مجازی چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.