بازیهای واقعیت مجازی که باید پیش از مرگ تجربه کنید!

مشکل ما اینترنت، گوشیهای هوشمند، بلندگوهای هوشمند، یا هنر الگوریتمها نیست؛ مشکلْ ماشین بامر است. مشکلْ یک تکنولوژی خاص نیست. مشکل بامر این نیست که شامل هرگونه تکنولوژی خاصی است. میدهد که سرویسهای کاذبی وجود دارد که فقط حاوی زیرمجموعههای مؤلفههایند، مثلاً ردیت۷ فورچن۸، اما با این حال نقشی حیاتی در اکوسیستم بامر ایفا میکنند. این عینکها با ترکیب چند عکس، اعمال اعوجاج نوری واقعی (Realistic optical Distortion) و لنزهای مخصوص، یک تصویر سه بعدی واقعی را تولید میکنند. روشی مناسب برای یافتن پاسخ این است که شرکتهای تراز اول بامر آنهاییاند که تلاشها یا هزینههای کنشگرهای ضعیف، نظیر واحدهای نظامیِ اطلاعات دولتیِ روسیه، را جذب میکنند. چند شرکت بامر کوچکتر نظیر توییتر هم تأثیرگذارند، هرچند آنها معمولاً در تقلا برای آن هستند. از اینرو توصیه شده است بهمحض مشاهده حالاتی نظیر سرگیجه هدست را دربیاورید. هدست VR در واقع وسیلهای است که برای قرار گرفتن در فضای مجازی از آن استفاده میشود. حتماً نام هدست واقعیت مجازی را شنیدهاید و اگر کمی به تکنولوژیهای جدید علاقهمند باشید آن را خریداری کرده و یا در مجتمعهای تفریحی آن را آزمایش کردهاید و از یک فنآوری تازه لذت بردهاید، حال اینجا هستیم تا بیشتر با این گجت آشنا شویم، در ادامه با همیار آیتی همراه باشید تا با هم به بررسی کوتاه این هدست بپردازیم. This was generated by .

به دانشآموزان درک عمیقی از موضوعات مختلف میدهد.

اگر کسی که الگوی کتابخوانیاش شبیه به شماست، محصولی را پس از نوع خاصی تبلیغ خریداری کند، آنگاه به احتمال زیاد شما هم همان تبلیغ را دریافت خواهید کرد. در واقع، فرد بدون ایجاد حادثه میتواند رانندگی را تجربه کند، بنابراین دانشآموزان و افرادی که به سن قانونی نرسیدهاند میتوانند قبل از اینکه در واقعیت وارد جاده شوند مهارت رانندگی را کسب کنند. اما با ورود فناوریهای مدرن در آموزش، دیگر لازم نیست که همه دانشآموزان همه چیز را در یک زمان و تحت یک فرایند یاد بگیرند. از این رو واقعیت مجازی به دانشآموزان درک عمیقی از موضوعات مختلف میدهد. اصلاح رفتار با رویکرد شبکههای دیجیتالْ تمام این نمونهها و تمام این برشهای مختلف زندگی را بهصورت یک برش درمیآورد. شاید تصمیم بگیرید یک رفتاردرمانگرِ شناختی شما را معالجه کند و از آن منفعت ببرید. طوری که شخص احساس می کند که واقعاً در آن قرار دارد یا بخشی از آن است. مقدمه: کاردرمانی و انجام تمرینات حرکتی خاص یکی از فرآیندهای بهبود در افراد آسیب دیده است که پس از تجویز پزشک، بایستی بیماران نیازمند این روش درمانی را دنبال نمایند.

بخون
اختراع واقعیت مجازی

همچنین آنها باید روی کار با فناوری واقعیت مجازی تسلط داشته باشند و از ویژگی غوطه وری برای جلب توجه کارکنان و بهبود جذب دانش استفاده کنند. سیستم های واقعیت مجازی با استفاده از عینکی که بر روی چشم قرار داده میشود فضای دید فرد را به محیط مد نظر هدایت کرده و با استفاده از گوشی، صدای متناسب با آن فضا را برای کاربر ایجاد میکند به این ترتیب کاربر به طور کلی از محیط اطراف درکی ندارد و به فضا مورد نظر برده میشود. البته هستۀ این ماشین دقیقاً تکنولوژی هم نیست، بلکه سبکی از طرح کسبوکار است که محرکهایی منحرف بیرون داده و افراد را فاسد میکند. ماشین اصلاح تودهای رفتار برای کسب درآمد اجاره داده میشود. فشار اجتماعی، که بر روان و رفتار انسان تأثیر بسیاری دارد، اینگونه ایجاد میشود. خرابکاری اجتماعی و نامرئی اینگونه بهوجود میآید. باجگیریِ شناختیِ همگانی اینگونه بهوجود میآید و موجب میشود تا هزینههایی که صرف بامر میکنند، روز به روز افزایش یابد. جهتدهیها بینقص نیستند، اما آنقدر قدرت دارند که برندها، سیاستمداران و دیگر نهادهای رقابتی، اگر به بنگاههای بامر پول ندهند، درواقع خودکشی کردهاند. اگر مبنای قضاوت ما، تجربه کنونی ما از سیستم آموزش و پرورش کشور باشد که در آن شکاف دسترسی به امکانات آموزشی آیینهای از شکاف درآمدی است، اوضاع به گونهای دیگر است.

مردم متوجه نمیشوند که چگونه تحت جهتدهی هستند.

هدف اولیۀ جهتدهیْ وابستهکردن بیشتر و بیشتر مردم است، بهصورتی که زمان بیشتر و بیشتری را در سیستم بگذرانند. بلکه استفاده از تکنولوژی برای جهتدهی مردم و تمرکز قدرت به چنان شکل دیوانهوار و وحشتآوری است که به تهدیدی برای بقای تمدن تبدیل میگردد. مردم متوجه نمیشوند که چگونه تحت جهتدهی هستند. اما اهداف دیگری نیز برای جهتدهی مورد آزمون قرار میگیرد. این کار معمولاً با اشاراتِ دارای بار احساسی انجام میگیرد که منجر به اعتیاد میگردد. اما اگر درمانگرتان وامدار یک شرکت دوردست و غولآساست و پول میگیرد تا تصمیمات خاصی را در شما القا کند که لزوماً به نفع خودتان نیست، آن بامر خواهد بود. بامر چیزی است که باید از آن دوری بجویید. چون میتوانیم دور این دستگاه خط بکشیم، میتوانیم دور چیزی خط بکشیم که باید از آن اجتناب کنیم. مثلاً اگر در یک دستگاه کتاب میخوانید، رفتارهای کتابخوانی شما با رفتارهای کتابخوانی بیشمار افراد دیگر مطابقت مییابد. این میتواند به شما کمک کند فضاهای مختلفی را شبیهسازی کنید و از این تکنولوژی به عنوان یک ابزار مفید در روند توسعه کسب و کار استفاده کنید.

بخون
هشدار درباره عوارض «واقعیت مجازی

This data has been generated with .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.